سرمقاله – ویرگول ۵

آگوست 28, 2016 ، 0

سَرمقاله سرگذشت اباطیلی که این دفتر را انباشته خود بهترین معرف روزگار صاحبان قلم است. روزگاری بی رنگ و بو. سرگذشتی خالی از حماسه و […]

سخن سردبیر – ویرگول ۳و۴

مارس 8, 2016 ، 0

  چو دیگ از زر بُوَد محمد رمضانی آنها که دستی بر آتش دارند می‌دانند یک مجله‌ی مستقل با چه مصائبی روبروست، شیوه‌ی ما از […]