اثری منتشر نشده از ” م .موید “

شهریور ۶, ۱۳۹۴ ، 0

م. موید   دعا کن مرا دعای تو چون پیچکی ماورایی فراگردِ نا تندرستی جانم پیچید و از درد نادیدنی‌های چشم درونم         بکاهد چنان گام […]