سرمقاله – ویرگول ۵

شهریور ۷, ۱۳۹۵ ، 0

سَرمقاله سرگذشت اباطیلی که این دفتر را انباشته خود بهترین معرف روزگار صاحبان قلم است. روزگاری بی رنگ و بو. سرگذشتی خالی از حماسه و […]

سخن سردبیر – ویرگول ۳و۴

اسفند ۱۸, ۱۳۹۴ ، 0

  چو دیگ از زر بُوَد محمد رمضانی آنها که دستی بر آتش دارند می‌دانند یک مجله‌ی مستقل با چه مصائبی روبروست، شیوه‌ی ما از […]